Istiqomah Dalam Beramal Sholih

Alhamdulillah, kita masih diberi karunia oleh Alloh Aja wa jalla kesehatan dan keimanan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat agung sekali dalam syari’at yang sangat mulia ini, yaitu ISTIQOMAH dalam beramal sholih. Karena sangat agungnya Rosululoh Sholallohu ‘alaihi wasallam memberikan wasiat istiqomah ini pada sahabat mulia Sufyan bin Abdulloh yang meminta nasehat pada Beliau : ”Wahai Rosululloh katakanlah padaku suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi pada selain Engkau”. Lantas beliau menjawab : “Katakanlah aku beriman kepada Alloh dan beristiqomahlah”.(HR.Muslim : 62) Kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang sangat mendalam lagi mencakup seluruh ajaran islam ini.
Wahai kaum muslimin -semoga Alloh memberikan taufiq-Nya pada kita- tema ini kami angkat karena melihat kenyataan yang menyedihkan terpampang dihadapan kita dewasa ini, dimana kaum muslimin sangat giat beribadah pada bulan Romadhon tetapi tatkala bulan itu meninggalkan mereka, merekapun juga mulai meninggalkan amal ibadah mereka. Kita tidak melarang orang beribadah pada bulan itu akan tetapi yang perlu disoroti adalah berhentinya mereka dari beramal kebajikan seiring dengan berlalunya bulan Romadhon yang mulia ini. Seakan-akan bulan Romadhon tersebut tidak membawa pengaruh sama sekali dalam amalan dan kepribadian mereka. Wallohul musta’an.
Definisi Istiqomah
Secara bahasa istiqomah bermakna lurus dan rata.( Lihat Lisanul ‘Arob karya Ibnul Mandzur 12:498). Sedangkan secara istilah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rojab adalah : jalan yang lurus, yaitu ad-Diinul Qayyim tanpa adanya kepincangan baik ke kanan maupun ke kiri dan mencakup segala bentuk keta’atan kepada Allah, baik yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah serta meninggalkan semua larangan-larangan-Nya. (Jami’u al Ulum wa al Hikam karya Ibnu Rojab Al Hanbali 1:510)
Hukum Istiqomah
Hukum istiqomah dalam amal sholih adalah wajib. Berdasarkan firman Alloh Ta’ala :
Maka beristiqomahlah (tetaplah kamu pada jalan-Nya yang benar), sebagaimana diperintahkan kepadamu ….(QS.Hud [11] :112)
Keistimewaan dan keutamaan istiqomah dalam beramal sholih.
1. Malaikat akan melindunginya, akan dimasukkan surga serta mendapat segala apa yang dia ingikan.
Berdasarkan firman Alloh yang artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Robb kami ialah Allah” Kemudian mereka istiqomah (meneguhkan pendirian mereka), Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu”. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta” (Fussilat [41] : 30-31)
2. Akan mendapat kecintaan Alloh.
Rosululloh bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam shohihnya, artinya: “Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai daripada kewajiban yang Aku embankan kepadanya, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnat sehingga Aku mencintainya”. (HR.Bukhori: 6502)
Lagi

Iklan

Iklan